Internet Marketing Audit
Image default
Bedrijven

Een MSDS maken zorgt voor een veilige werkplek

Bent u een werkgever in een groot bedrijf of een klein bedrijf dat wel eens werkzaamheden verricht met gevaarlijke stoffen? Of is uw organisatie dagelijks in de weer met gevaarlijke stoffen? Dan moet u als werkgever aan verschillende wet- en regelgeving voldoen. Het maken van een MSDS of het maken van een veiligheidsinformatieblad is een van de vele verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen.

MSDS maken verminderd risico’s

Gevaarlijke stoffen kunnen de gezondheid op korte en lange termijn ernstig schaden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zuur dat een direct gevaar kan opleveren. Pas na enkele jaren werd bekend dat asbest een zeer kankerverwekkende stof is. De medewerkers die jaren geleden regelmatig contact hadden met de stof, leden later aan chronische ziekten. Dit toont aan hoe belangrijk het is om de eigenschappen van gevaarlijke stoffen te begrijpen. Een MSDS maken zorgt ervoor dat elke medewerker in het bedrijf alle zaken begrijpen die verband houden met de omgang met gevaarlijke stoffen. Zo weet iedereen welke stof er wordt gebruikt en om welke veiligheidsmaatregelen het gaat.

Bewustwording van gevaren

De juiste omgang met gevaarlijke stoffen is essentieel. Iedereen die met gevaarlijke stoffen in aanraking komt, moet zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen en gevaren. Door alle benodigde informatie te verstrekken, kan een veiligere werkomgeving worden gecreëerd. Het is ontzettend belangrijk om de veiligheid binnen een werkplek zo goed mogelijk te waarborgen. Een MSDS maken is een gigantische stap voor een veilige werkplek.

https://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/