Internet Marketing Audit
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en Re-integartie

Binnen organisaties kunnen momenten van afscheid nemen behoorlijk ingrijpend zijn, zeker als ze vrij plotseling en voor de medewerker ongewild gebeuren.

Mensen kunnen ziek worden, niet meer in hun functie passen, functie-eisen niet meer aankunnen dan wel ontslagen worden vanwege onenigheid of een moeilijke economische situatie.

Voor een werkgever is er de keuze om bijvoorbeeld arbeidsongeschikte mensen te re-integreren, zowel binnen de organisatie als naar andere organisaties toe. De Wet Poortwachter verplicht werkgevers op een goede manier om te gaan met arbeidsongschikte medewerkers.

Tevens kan er sprake zijn van outplacement als een medewerker niet meer functioneert of niet meer past binnen een organisatie.

Bij afscheid nemen, zeker als het ongewild gebeurd, wordt vaak aan het zelfvertrouwen van een mens geknaagd. Allerlei twijfels en angsten komen om de hoek kijken en niets lijkt meer zeker. Toch kunnen dit momenten zijn voor grote keerpunten in het leven. Het kunnen momenten worden waarop voor een geheel nieuwe weg en soms zelfs, een geheel nieuw leven gekozen wordt.

Aan de hand van de gedegen loopbaanmethodiek ontdekt de werknemer waar deze nu staat, wie hij of zij is, wat deze aan talenten en kwaliteiten in huis heeft en vooral waar hij of zij naartoe wilt. Een prachtig moment om de balans op te maken: Waar ligt iemands hart? Wat zijn de mogelijkheden binnen de gegeven situatie? Hoe bereikt iemand zijn of haar doel?

Een outplacementtraject kan ook in de vorm van loopbaanadvies voor jongeren, die op het punt staan een studie of beroep te kiezen, een mogelijkheid zijn om na te gaan wat zij werkelijk willen en of zij op de goede weg zijn.

Outplacement kan bovendien op vele manieren worden ingezet. Er zijn in Nederland meer dan 800 outplacementbureaus. Van grote of middelgrote outplacementbureaus tot kleinere, veelal kleine zelfstandige outplacementadviseurs. De kosten van outplacement bedragen meestal tussen de 3 en 5 duizend euro per traject.

https://www.outplacementverzekering.nl