Internet Marketing Audit
Image default
Electronica en Computers

People Analytics als tool voor een grotere personeelstevredenheid

Is er een verband tussen People Analytics en personeelstevredenheid? En hoe benut je dat verband zo efficiënt mogelijk? We nemen met je door hoe je ook in jouw organisatie de tevredenheid van je personeel optimaliseert met behulp van deze speciale vorm van data-analyse.

Wat is People Analytics?

Laten we voordat we dieper deze materie in duiken even kort uitleggen wat People Analytics precies inhoudt. Deze vorm van data-analyse is ook wel bekend onder de naam HR Analytics. Hierbij worden geavanceerde statistische en analytische methodes gebruikt om inzicht te krijgen in meerdere personeelsaspecten. Hiermee is het mogelijk om trends, patronen en relaties binnen een organisatie te identificeren. Dankzij de gegevens die hieruit voortkomen is het dan weer mogelijk om je personeel tevreden te houden.

Het belang van personeelstevredenheid

De tevredenheid van het personeel is een cruciaal element voor elke organisatie. Met een hoge mate van personeelstevredenheid zijn de resultaten van een bedrijf namelijk ook beter. Personeel dat zich prettig voelt zal harder werken, meer betrokken zijn en ook langer bij de organisatie blijven. Dit heeft dan weer een positieve invloed op de prestaties van een bedrijf, maar ook op de reputatie.

People Analytics inzetten bij jouw bedrijf

Het verband tussen People Analytics en personeelstevredenheid maakt het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de tevredenheid van personeel binnen een bedrijf. Aan de hand van dit beeld maak je dan aanpassingen, zodat de tevredenheid groter wordt, of om er bij een hoge tevredenheid voor te zorgen dat deze niet minder wordt. Er is een aantal zaken dat hierbij een belangrijke rol speelt.

 

  • Wat zijn de knelpunten binnen een bedrijf: dankzij People Analytics krijg je een goed beeld van de betrokkenheid van je werknemers. Door dit te analyseren krijg je zicht op eventuele knelpunten binnen je bedrijf. Door dit te identificeren en hier iets aan te doen zorg je ervoor dat de tevredenheid niet verder terugloopt.
  • Voorspellingen maken: met behulp van historische gegevens en algoritmen die je hierop loslaat, is het dankzij People Analytics mogelijk om te voorspellen welke mensen jouw bedrijf wellicht willen verlaten. Zo kan je maatregelen nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en mensen juist te motiveren om te blijven.
  • Continue verbeteringen: als je de tevredenheid van je personeel continue in de gaten blijft houden en blijft analyseren, is het voor een organisatie mogelijk om initiatieven voor personeelstevredenheid te ontwikkelen. Dankzij dit soort initiatieven draag je eraan bij dat je personeel met plezier bij je organisatie blijft werken.
  • Bevorderen van diversiteit en inclusie: People Analytics is inzetbaar om te zien waar het op het gebied van diversiteit misgaat bij het nemen van besluiten. Zo bevorder je diversiteit en inclusie binnen een bedrijf, waardoor iedereen bij jouw bedrijf zich straks helemaal thuisvoelt.

People Analytics levert een positieve bijdrage aan iedere organisatie

Als People Analytics binnen een organisatie goed en grondig wordt ingezet, dan is het een zeer waardevolle tool om ervoor te zorgen dat personeel het naar de zin blijft hebben. Het reikt jou de tools aan die nodig zijn om beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op harde feiten en niet alleen maar op een onderbuikgevoel. Het is dan ook zeker de moeite waard voor een bedrijf om te investeren in People Analytics. Bedrijven als Deepler zijn gespecialiseerd op het gebied van People Analytics en helpen jou om deze methode van data-analyse ook bij jouw organisatie in te zetten. Het is een grote stimulans voor de tevredenheid van je personeel en zodoende het succes van je bedrijf!

https://www.deepler.io/nl/