Internet Marketing Audit
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe vaak en wanneer moet een EBI inspectie worden uitgevoerd?

Hoe vaak dient een EBI inspectie plaats te vinden en wanneer moet deze inspectie precies worden uitgevoerd? In de praktijk worden de EBI inspectie en de PI (periodieke inspectie) vaker door elkaar gehaald. Daarom kan er worden gesproken van een frequentie met betrekking tot het uitvoeren van EBI inspecties. In werkelijkheid wordt deze inspectie slechts eenmalig uitgevoerd.

De EBI inspectie wordt maar één keer uitgevoerd

EBI is een afkorting van Eerste Bijzondere Inspectie. Dit geeft eigenlijk al aan dat de EBI inspectie slechts eenmalig voorkomt. Na het uitvoeren van deze eerste inspectie wordt overgestapt op de PI, dus de periodieke inspecties. Volgens de wet is het verplicht om de EBI inspectie uit te laten voeren binnen een termijn van 6 weken na het in gebruik nemen van de betreffende installatie. De eerste inspectie vindt dus altijd snel na inbedrijfstelling plaats. Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een bedrijf met een SCIOS certificering, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught.

De EBI inspectie wordt opgevolgd door de periodieke inspecties (PI)

Wanneer de EBI inspectie is uitgevoerd, dan is het belangrijk om deze op te volgen met de periodieke inspecties (PI). Voor installaties die werken op biomassa en voor olie-installaties met meer vermogen dan 100 KW geldt dat er eens per twee jaar een PI plaats dient te vinden. Voor olie-installaties tot 100KW en voor installaties met een gasvormige brandstof geldt dat de PI eens per vier jaar moet worden uitgevoerd.

Regelmatige keuringen en onderhoud

Door u goed te houden aan de regelmatige keuringen, kan nodig onderhoud altijd snel worden uitgevoerd en worden problemen door achterstallig onderhoud effectief voorkomen. U kunt bij een gecertificeerd bedrijf, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught, een afspraak maken voor zowel een EBI inspectie als een PI. Uiteraard kan dit ervaren bedrijf ook de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de installatie uitvoeren. Voorkom hoge kosten door achterstallig onderhoud en maak direct een afspraak.

https://kkbrandertechniek.nl/